Regulamin

Zamieszczając materiał filmowy w serwisie Mototube.pl oświadczam, iż jestem jego autorem bądź przysługują mi autorskie prawa osobiste do materiału filmowego w zakresie umożliwiającym rozpowszechnianie go w niniejszym serwisie. W szczególności oświadczam, iż materiał filmowy nie jest objęty prawami osób trzecich.

Oświadczam, iż jestem świadom odpowiedzialności prawnej związanej z zamieszczeniem w serwisie materiału filmowego, do których prawa mi nie przysługują. Wiem, że w takim przypadku serwis może usunąć rozpowszechnione przeze mnie materiały filmowe. Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń wobec serwisu związanych z usunięciem takich materiałów filmowych. W przypadku, gdyby serwis poniósł konsekwencje prawne związane z rozpowszechnieniem przeze mnie materiałów filmowych, zobowiązuję się przejąć wszelką odpowiedzialność z tego tytułu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, w szczególności danych transmisyjnych oraz podanych danych osobowych w celu świadczenia usług przez serwis oraz w celu dochodzenia swoich praw przez serwis. Zostałem powiadomiony przez serwis o dobrowolności podania danych jak i o dobrowolności korzystania z serwisu. 

 

Copyright © 2024 Mototube.pl - najlepsze video, filmy motoryzacyjne